Max Duffek

Max Duffek se narodil v prosinci 1856 v Domažlicích v zámožné, měšťanské rodině. Obecnou školu a nižší reálku navštěvoval v rodném městě, vyšší reálku pak v Plzni. Po krátké službě v otcově podniku se stal majitelem hotelu, který s úspěchem vedl až do roku 1889. V té době z rodinných důvodů zvolil pobyt v České Kubici.

maxduffek

Velký význam v jeho životě měl rok 1891, kdy se svojí rodinou byl v Praze. Nabídl své služby výboru připravované průmyslové výstavy a později i výboru národopisné výstavy. V obou případech se osvědčil.

V té době si ho všiml ÚV KČT a navrhl mu, aby se stal členem klubu. Nabídku přijal a v roce 1893 byl spoluzakladatelem a dlouholetým jednatelem turistického odboru v Domažlicích. Zakrátko patřil odbor k předním odborům KČT. Když pražští turisté podnikli v roce 1893 výlet na Chodsko, utužilo se přátelství obětavých chodských turistů zejména  s profesorem Dr.Kurzem a státním radou architektem V.Pasovským. Tehdy při výletu na Čerchov vznikla myšlenka zřídit na vrcholu dřevěnou rozhlednu. Přičiněním domažlického odboru a zejména M.Duffka se tato myšlenka 15.července 1894 uskutečnila . Později 13.června 1897 vznikla chata podle darovaných plánů architektem V.Pasovským. Z vděčnosti byla nazvána „Pasovského Chýší“. Domažlický odbor  realizoval i zděnou rozhlednu a to 16.července 1905, kterou nazval „věží Kurzovou“. Při všech těchto akcí se projevovala obětavost, vytrvalost a strhující působení jednatele odboru M.Duffka.

Bylo by možné mluvit i o dalších akcí při nichž hlavní úlohu hrála Dufkova neutuchající iniciativa, která byla za turistiku oceněna čestným členstvím.

Nebyl to jenom odbor KČT, který to učinil a ve kterém M.Duffek pracoval. Podobnou úlohu sehrál i v Sokole, hasičském sboru, městské a obecní radě, Měšťanské besedě a v řadě dalších institucích a spolcích.

Tento neúnavný pracovník zemřel 3. dubna 1926. Svědectvím jeho obliby a uznáním obrovské práce, kterou vykonal je pamětní deska na jeho rodném domě, kterou pořídila a jejího odhalení se zúčastnila řada spolků, ve kterých úspěšně Max Duffek působil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *