Kout na Šumavě

První písemná zpráva o statku koutském je z roku 1515. je tím míněna „tvrz“, č.p.1 a „dvůr“, č.p.59. O vsi Kout se píše v roce 1514. Než však vznikla ves Kout existovala na severním okraji obce (nyní Rajčůr) osada Brandýs. Její vznik lze datovat do počátku vzniku hradu Rýzmberk, tj. do roku 1279. Její význam spočíval ve vybírání mýtného při cestě z Bavor. Později docházelo k postupnému zastavování obce směrem na jih. Tím zanikl název Brandýs.

koutKout na Šumavě a okolí v roce 1720 (Mullerovo mapování)

Ves Kout patřila šlechtě, která sídlila na hradu Rýzmberk od 13. století, předtím bylo sídlo na Příkopech. Majiteli panství byl rod Stadionů, později pak rodina barona Schönborna.

 kout_Kout na Šumavě a okolí na mapě III. vojenského mapování (cca. 1878)

V Koutě na Šumavě se traduje pověst o slepém mládenci, který zde měl svoji poustevnu (není přesně známo kde) a kterého zde nenadále navštívil v roce 1362 římský císař, král český Karel IV. Slepý mládenec mu zvěstoval budoucnost českého národa i řadu králových nástupců.

Na mapě z roku 1620 se nachází rybník Bílka, který byl zrušen v r. 1844 a znovu obnoven v r. 1963.

Z kulturní oblasti je třeba zmínit počátek školního vyučování dne 9. 4. 1795 a vznik dělnického vzdělávacího spolku Svornost v r. 1893, který šířil osvětu z různých oblastí společenského života.

Berní rula:

Dle berní ruly (tj. v roce 1654) hospodařily v Koutě tito sedláci:

 1. Jakub Blažek
 2. Alžběta Hutová – vdova
 3. Vít Koukol
 4. Matěj Bastl
 5. Jan Halada
 6. Jan Blažek
 7. Martin Neybaur
 8. Jan Mareš
 9. Jiřík Festl
 10. Andres Karban
 11. Anna Chramostová – vdova
 12. Jakub Škopek
 13. Jan Santulík
 14. Matěj dolejší Váchal

Chalupníci:

 1. Anna Mrázová – vdova
 2. Martin Pehemb
 3. Martin Váchal
 4. jakub Rozpeklse
 5. Jan Pehemb
 6. Christof Helbych
 7. Vavřinec Bek

Zdroje

www.koutnasumave.cz

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *