Web se chce zabývat historií rodu Kaiserů z okolí Domažlic.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich