Archiv autora: Kaiser

Kout na Šumavě

První písemná zpráva o statku koutském je z roku 1515. je tím míněna „tvrz“, č.p.1 a „dvůr“, č.p.59. O vsi Kout se píše v roce 1514. Než však vznikla ves Kout existovala na severním okraji obce (nyní Rajčůr) osada Brandýs. Její vznik lze datovat do počátku vzniku hradu Rýzmberk, tj. do roku 1279. Její význam spočíval ve vybírání mýtného při cestě z Bavor. Později docházelo k postupnému zastavování obce směrem na jih. Tím zanikl název Brandýs.

koutKout na Šumavě a okolí v roce 1720 (Mullerovo mapování)

Pokračování textu Kout na Šumavě